Anubis Anubis
 
  VPN

Secure-Planet VPN

Deze 100% softwarematige VPN oplossing maakt het mogelijk om vanaf iedere locatie, een veilige verbinding op te zetten met het eigen (bedrijfs)netwerk of thuis systeem via een standaard Internetverbinding. Ideaal voor thuiswerkers, verkoopbuitendienst, nevenvestigingen of zelfs klanten.

WatchGuard VPN

De WatchGuard Firewall's bieden verschillende verschillende vormen van VPN:

Mobile User VPN
VPN via PPTP of via IPSec
Dit type VPN maakt het mogelijk om gebruikers via de WatchGuard firewall een veilige verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk via het Internet.

Branche office VPN
Deze laatste vorm is ideaal voor het opzetten van permanente VPN verbindingen met hoge doorvoer tussen verschillende WatchGuard firewalls op verschillende locaties.

Wat is een VPN?
Een VPN (Virtual Private Network) maakt het mogelijk om op een veilige manier over het publieke Internet twee (netwerken van) computers met elkaar te verbinden zonder dat buitenstaanders binnen kunnen dringen. Mits goed geconfigureerd is het even veilig als een zogenaamde "vaste" verbinding en vele malen goedkoper. Een zeer kostenbesparend alternatief voor gehuurde lijnen.
Deze veilige communicatie over een toch voor iedereen toegankelijk netwerk wordt mogelijk gemaakt door zogenaamde afgeschermde tunnels die door de software over het publieke netwerk worden opgezet. Deze tunnels zorgen ervoor dat data middels versleuteling (encryptie) veilig van een punt naar een ander punt verzonden wordt zonder dat het toegankelijk is voor andere gebruikers van het publieke netwerk.
Zo kan een VPN onder meer gebruikt worden om over het Internet een beveiligde connectie te creëren tussen een werkplek en server. De meest voorkomende VPN's zijn die van bedrijven met meerdere vestigingen op verschillende locaties. De netwerken worden middels de tunnels over het internet gekoppeld zodat de individuele netwerken samen één groot netwerk vormen. Daarnaast is een VPN de ideale oplossing voor thuis- of telewerkers als veilige koppeling naar het interne bedrijfnetwerk.


Tel: (+31)(0)13 5430055 Fax: (+31)(0)13 5439649