Anubis Anubis
 
  Support

Voor ondersteuning tijdens kantooruren kunt u ons bereiken onder ++31(0)13 5430055 of stuur een mail naar support@anubis.nl
Geef duidelijk aan om welk product het gaat. Welke versie u gebruikt en voor welk besturingssysteem.
Geef een duidelijke probleembeschrijving. Vertel ons wat u zelf al geprobeerd heeft en met welk resultaat.
Kijk eventueel of een nieuwere versie uw probleem oplost. Stuur ons, indien van toepassing, scherm output of gegevens of broncode.


Clearswift MIMEsweeper of de Secure Email of Secure Web Gateway

Voor ondersteuning kunt u na de aanschaf van een nieuwe licentie of appliance gedurende 1 maand nog steeds rechtstreeks terecht bij Anubis. Na deze periode wordt de ondersteuning verder gegeven door Clearswift.
Gedurende de gehele periode waarvoor u Maintenance en Support (M&S) heeft afgesloten (dus ook in de eerste maand), kunt u terecht bij Clearswift. U dient uw supportcertificaat bij de hand te hebben aangezien Clearswift u valideert aan de hand van het certificaatnummer.

Support Services Clearswift
Clearswift Global Support is in zijn standaard vorm gedurende alle werkdagen 24 uur per dag bereikbaar (24x5) voor hulp bij vragenstukken en problemen. U kunt daarvoor terecht in Engeland en Amerika. Clearswift UK is het hoofdkantoor. U kunt telefonisch contact opnemen met een van de onderstaande nummers. Of u kunt een mail sturen naar: support@clearswift.com

UK - +44 118 9038200
US - +1 856.359.2170

Daarnaast is er informatie te vinden op de website van Clearswift. Indien u een account heeft aangemaakt kunt u voor technische informatie terecht in de Clearswift Knowledge Base, te vinden op: http://kb.clearswift.com. Software en patches zijn te vinden op de pagina: http://www.clearswift.com/support/support-services

Als u ook na de eerste maand voor support bij Anubis terecht wilt kunnen, is het mogelijk een supplementair supportcontract af te sluiten. Neemt u in dat geval even contact met ons op.
Verder blijft Anubis natuurlijk gewoon beschikbaar voor advisering, installaties en consultancy.


CopyMinder

Als ik het aantal gelijktijdige gebruikers beperk, kan ik dan een gebruiker "vrijgeven"?
Normaal gebeurd dit automatisch door het beveiligde programma. Als een gebruiker het beveiligde programma stopt, zal deze gebruiker automatisch worden vrijgegeven. Maar als u de API gebruikt, dan kunt u dit ook zelf regelen door de functie: CM_EndNetworkUser function aan te roepen.

Ik heb de CopyMinder Network Server gestart en ik zie het icoon ook in de taakbalk maar er wordt mij niet gevraagd wat het CopyMinder Netwerk Pad is?
Het kan zijn dat het pad al bekend is omdat het in het cm.ini bestand al is aangegeven. Maar meer waarschijnlijk is dat vergeten is een kopie van het cm.ini bestand in dezelfde map te plaatsen als waar de CMNet.exe staat. Bij netwerkinstallaties moet het cm.ini bestand aanwezig zijn op zowel de server als de client.

Kan ik en installatie dwingen om een Internet check uit te voeren?
Ja, als u de API gebruikt, dan kunt u de Options op 1 zetten in plaats van 0 bij het aanroepen van de CM_CheckProtection. Als alternatief kunt u in het cm.ini bestand de tekst: ForceWebCheck=Yes opnemen in de sectie [main].


Instructies voor schoonmaken van uw systeem via de Windows Installer Clean Up

Om een systeem volledig schoon te maken en een programma geheel te verwijderen, kunt u onderstaande instructies volgen.
De Windows Installer Clean Up haalt alle ge´nstalleerde programma informatie uit het register. Na een herstart kunt u alle bijbehorende programmabestanden probleemloos verwijderen.
Het schoonmaken van een systeem om daarna een geheel nieuwe installatie uit te voeren kan met name handig zijn wanneer er een fout optreedt waarvan niet duidelijk is waar deze vandaan komt omdat oude gegevens in het register van eerdere versies corrupt kunnen zijn of conflicteren. In dergelijke gevallen is het geheel schoonmaken van een systeem en een geheel nieuwe installatie van de laatste versie de beste oplossing.
  1. Haal, om het register goed schoon te maken de Windows Installer Clean Up van het Internet: msicuu2.exe
  2. Sla deze op in een nieuwe map (bijv. in C:\WICU).
  3. Start nu het bestand msicuu2.exe en doorloop de setup.
  4. Als er daarna om een herstart gevraagd wordt, voer deze dan uit.
  5. Start nu dit programma vanuit het start menu en volg de instructies.
  6. Herstart na het verwijderen het bewuste programma uw systeem..
  7. Verwijder eventueel oude bestanden en installeer het programma eventueel opnieuw.

Command AntiMalware van CommTouch

Kijk hier voor de meest gestelde vragen en antwoorden (Engelstalig).

Voor dringende antivirus ondersteuning buiten kantooruren kunt u 24 uur per dag bellen met:
CommTouch USA ++1(0)56 15753200

Wat te doen bij een virusinfectie die niet te verwijderen lijkt?

Indien uw systeem onverhoopt toch een virusinfectie heeft en u krijgt deze niet verwijderd, adviseren wij u om de instellingen van de taak "Scan Harddrives" aan te passen:
Zet op het tabblad "Properties" de Select All Harddrives, Scan Bootsectors en Select Memory. Zorg ook dat Action on Infection op Desinfect staat (Delete geeft een nog beter resultaat) en Remove All Macro's if variant is found moet aangevinkt staan. Start het systeem nu op in veilige modus door meteen na het Bios opstartscherm meerdere malen op de F8 knop te drukken totdat u een menu ziet. Kies daar "Opstarten in Veilige Modus". Windows start nu op zonder overbodige balast waarbij alleen de belangrijkste basiselementen werken. Als Windows is gestart (het beeld kan er iets anders uitzien dan normaal) start u Command AntiVirus en start de taak "Scan All Haddrives". Het virus houdt nu geen bestanden meer in gebruik en kan nu wel verwijderd worden.

Virusverspreiding via adresboek

De onderstaande instructies kunnen voorkomen dat een virus zich ongemerkt via het adresboek kan verspreiden.
Veel computervirussen verspreiden zich door zichzelf ongemerkt te versturen naar iedereen die in je adressenboek staat.
Deze tip voorkomt geen besmetting maar stopt wel het ongemerkt doorsturen.
Het blijft van belang dat een up-to-date scanner ge´nstalleerd is.
Maak een nieuwe contactpersoon aan in je adresboek met de naam '10000' (zonder aanhalingstekens).
Laat het hierbij en vul geen e-mailadres in. Deze fictieve contactpersoon zal nu helemaal bovenaan in het adresboek komen te staan. Als een virus daarna probeert zichzelf te verspreiden via dit adresboek, zal de volgende foutmelding verschijnen:"Dit bericht kan niet verstuurd worden. Een of meer contactpersonen heeft geen geldig emailadres.
Controleer uw adresboek en zorg ervoor dat alle contactpersonen een geldig emailadres hebben. Klik dan op "OK" en het virus bevattende bericht wordt niet verzonden. Ook het adresboek wordt niet aangetast door het virusbericht.
Afhankelijk van het gebruikte e-mailprogramma zal het virusbericht worden opgeslagen in het "Postvak uit" of in de map "Concepten" (drafts). Ga daar heen en verwijder het daaruit en verwijder het daarna ook uit de map "Verwijderde berichten" (de prullenbak van je e-mailprogramma). Het verspreidingsprobleem is daarmee opgelost en u heeft niemand besmet met het virus. Met behulp van een virusscanner kan nu het systeem schoongemaakt worden.

Overheid verstuurt waarschuwingen

De overheid waarschuwt burgers en bedrijven met maximaal tien computers als de veiligheid van het internet in gevaar komt, bijvoorbeeld door een virus of door hackers. Deze waarschuwingsdienst maakt deel uit van een centrum dat ministeries bijstaat bij internetincidenten, de CERT-RO.
De CERT-RO is het centrale meld- en co÷rdinatiepunt voor alle internetincidenten. Het kenniscentrum Computer Emergency Response Team van de Rijksoverheid (CERT-RO) wordt een soort 'ministerie van Defensie voor het internet'. Het opsporen van internetcriminaliteit blijft gewoon in handen van politie en jusitie.

De alarmdienst geeft waarschuwingen via onder meer een site, via e-mail-abonnementen, via sms en bij groot alarm via de media.
Meer informatie over genoemde initiatieven is te vinden via internet:
http://www.cert-ro.nl
U kunt u aanmelden voor de waarschuwingsmailinglijst via de site:
http://www.waarschuwingsdienst.nl


Tel: (+31)(0)13 5430055 Fax: (+31)(0)13 5439649